Zamawiając u nas dowolne łóżko metalowematerac czy nawet poduszkę dostarczymy wybrany produkt prosto pod Twój dom. 

Dostawa wszystkich naszych produktów jest darmowa.

    

Wydanie i transport towarów

1. Wydanie przez Sprzedawcę towaru Klientowi nastąpi w przeciągu 28 dni roboczych od zawarcia umowy.

2. Sprzedawca umożliwia Klientom odbiór nabytych towarów w swojej siedzibie, w dniu robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym wymagane jest wcześniejsze umówienie przez Strony terminu odbioru; termin ten powinien przypadać nie później niż w przeciągu 28 dni roboczych od zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy nabyte towary mają zostać przesłane przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres dostawy, Klient ma możliwość:

a) samodzielnego wyboru przewoźnika – w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko zawrzeć umowę przewozu oraz zorganizować odbiór i transport produktów, w tym ich należyte zabezpieczenie na czas transportu; termin odbioru rzeczy powinien zostać ustalony przez Strony zgodnie z postanowieniami punktu 1.; 

b) skorzystania transportu zapewnionego przez Sprzedawcę.

4. O zamiarze samodzielnego wyboru przewoźnika Klient powinien poinformować Sprzedawcę na etapie składania zamówienia.

5. Sprzedawca zapewnia Klientom odpłatny transport nabytych towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu i zawarcia umowy jako „adres dostawy”. Transport zostanie w takim przypadku zrealizowany według swobodnego wyboru Sprzedawcy:

a) własnymi środkami Sprzedawcy albo

b) przy pomocy niezależnych przewoźników, tj. podmiotów zawodowo zajmujących się przewozem rzeczy danego rodzaju.

         

Płatności za zakupione produkty prosimy kierować na krajowy rachunek bankowy:

Racks and Rolls Europe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kościerska 41, 83-430 Stara Kiszewa 

NIP: PL 591 170 7037

Bank Millennium SA, SWIFT: BIGBPLPW Konto: PL 69116022020000000367018850